Tales

·Tales complicades, com arbres de grans dimensions o en accessos difícils.